اسلیو معده

چاقی یک بیماری مزمن و مهم ترین معیاردردرمان چاقی موثر بودن و کم خطر بودن و پایدار بودن درمان می باشد و مطالعات نشان داده است که گاستریکتومی (SLEEVE) به عنوان یک جراحی لاغری هر 3 معیار مذکور را دارد. به طوری که در حال حاضر بعنوان یک روش محبوب بیش از نیمی از جراحی هایی که در اروپا و آمریکا انجام می گیرد از نوع اقدام جراحی (SLEEVE) می باشد و که طبق آمار رسمی در سال 2017 بیش از 228000 عمل جراحی لاغری در ایالت متحده انجام گرفته که نزدیک 59% آن (SLEEVE) و 18% بای پس بوده است.

البته انتخاب نوع عمل جراحی لاغری به معیار های مختلفی بستگی دارد اما آنچه که سبب تمایز و مزیت عمل اسلیو می گردد نوع تکنیک و اقدامی است که برای بیمار انجام می گیرد که در آن ساختمان معده حفظ گردیده و ارتباط معده به مری دست نخورده باقی مانده و هیچ انحراف در مسیر طبیعی روده ها ایجاد نخواهد گردید. عمل گاستریکتومی (SLEEVE) در حال حاضر در اتاق عمل به صورت کم تهاجمی و لاپراسکوپی تحت بیهوشی عمومی انجام می گیرد که در آن طول مدت عمل بسته به بیمار و مهارت جراح بین 60 تا 120 دقیقه طول می کشد و بیمار به مدت 3 تا 4 روز در بیمارستان بستری خواهد بود. جراح چند سوراخ کوچک در پوست تعبیه کرده و از طریق لوله های باریک و طویل دوربین دار نوری وارد حفره ی شکم می گردد حدود 75% یا 2/3 معده را برداشته وو طی این جراحی پلاستیک ظریف معده را به حدود 25% یا 1/3 حجم قبلی به شکل موز و لوله ای شکم و بدون تغییر در مسیر روده و دستکاری سایر قسمت های شکم و روده ایجاد و مابقی معده را از طریق یکی از سوراخ های تعبیه شده خارج می کند. پس از عمل بسته به وضعیت بیمار بین 2 تا 3 روز در بیمارستان بستری خواهد بود. و سپس به دنبال تعامل بیمار با پزشک جراح و پزشک تغذیه اصلاح الگو های مصرف Behavioral And Life style Modification آغاز خواهد گردید و افراد حدودا ظرف دو هفته به کار عادی خود باز خواهند گشت.