دكتر علي امير احمدي دكتر علي امير احمدي
021 8888 4006
دكتر علي امير احمدي

درباره دکتر امیر احمدی

دكتر علي امير احمدي
فوق تخصص جراحی قلب - جراح لاغری - فلوشیپ جراحی عمومی و لاپاراسکوپی

دکتر علی امیراحمدی در سال 1371 در رشته پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز پذیرفته شد. سپس، رشته جراحی عمومی را برای مقطع تخصص در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انتخاب نمود. در همان سال ها، ایشان به عنوان دانشجوی نمونه برای فراگیری جراحی لاپاراسکوپی گزینش شد و تنها فرد ذی صلاحی بود که در بیمارستان های نیروی انتظامی، جراحی های لاپاراسکوپی را انجام می داد. به طوریکه، در طول سه سال، بالغ بر 120 جراحی لاپاراسکوپی موفق را در کارنامه خود ثبت کرد.

اخبار و مقالات دکتر
برو پایین

خدمات دکتر علی امیراحمدی

بورد - فوق تخصصی - جراحی قلب و عروق

بورد – تخصصی جراحی عمومی و لاپاروسکوپی

دكتر علي امير احمدي

مدارک و سوابق دکتر امیر احمدی

دكتر علي امير احمدي

دکتر امیراحمدی ، با تحصیل در رشته جراحی قلب و عروق، عنوان فوق تخصص جراحی قلب و عروق را نیز دریافت نمود اما به دلیل علاقه شدید به انجام جراحی های کم تهاجمی و لاپاراسکوپی (به خصوص جراحی چاقی)، تصمیم به تکمیل تحصیلات خود در این زمینه گرفت. ایشان علی رغم محدودیت هایی که به دلیل مسئولیت های سنگین مثل ریاست بیمارستان ولیعصر (عج) و کار به عنوان جراح قلب و عروق داشت، تا کنون بیش از 1200 عمل لاپاراسکوپی و جراحی چاقی را با موفقیت در بیمارستان های مختلف تهران و حومه آن انجام داده است.

اکنون هم فارغ از مسئولیت های دیگر، بیشتر به مطالعه و کار در حیطه رشته تخصصی خود یعنی جراحی لاپاراسکوپی و درمان چاقی مفرط می پردازد.