عمل اسلیو معده
ژیلا گلرخ: یکسال عمل اسلیو انجام دادم از وزن ایده آل ۳ کیلو بیشتر کم کردم مشکل اصلی پیری و چین و چروک صورتم هست ولاعری بیش از حد صورتم می باشد کلاژن مصرف کردم نتیجه نگرفتم راه حل لطفا؟
دکتر علی امیر احمدی: باید به مطب مراجعه کنید.
آیا سوال تخخصی دارید؟