عمل اسلیو معده
خدیجه محمدرضایی: بعد عمل یعنی بعد هشت هفته میشه ورزش کرد و جلوی شل شدن پوست و گرفت.ورزش بدن سازی؟
دکتر علی امیر احمدی: سلام. تا سه ماه ابتدایی میتوانید ورزش های سبکی مثل پیاده‌روی را انجام دهید. پس از سه ماه میتوانید ورزش های سنگین انجام بدید.
آیا سوال تخخصی دارید؟