عمل اسلیو معده
حمیده فرهمند: چربی روی شکم زیادی دارم با روش لیپوماتیک می شود چربی روی شکم را برداشت؟
دکتر علی امیر احمدی: روش لیپوساکشن و یا لیپولیزر برای مواردی است که وزن فرد طبیعی و یا نزدیک به طبیعی است ولی تجمع بد فرم چربی در بعصی مواضع ناراحت کننده است که با روشهای فوق قابل اصلاح است، باید ویزیت شوید و تصمیم گیری شود.
آیا سوال تخخصی دارید؟