عمل اسلیو معده
میترا محمدی: تا چند روز بعد از عمل اسلیو نمیتوان سکس داشت ؟
دکتر علی امیر احمدی: سلام. تا دو هفته نمیتوانید رابطه جنسی داشته باشید. البته تا مدتها نمیتوانید روی شکم بخوابید. بارداری هم تا یک سال و نیم ممنوع است.
کرمی: من و همسرم 3هفتس عقد کردیم رابطه جنسی کامل نداشتیم یعنی دخولی انجام نشده ولی اب منی ریخته روی شورتم چندبارم الت تناسلیشو ب الت تناسلی من نزدیک کرده من پریودیم عقب افتادم میترسم باردار باشم چطوری مطمئن باشم ک باردار نیستم؟
دکتر علی امیر احمدی: لطفا اگر عادت ماهیانه شما عقب افتاد بلافاصله آزمایش B-HCG بدهید مثبت شد باردار هستید در این مواقع که نزدیکی مشکوک داشتید بلافاصله یک قرص HD یا دو عدد LD میل کنید و ۱۲ ساعت بعد همان را تکرار کنید تا ۹۸ درصد از بارداری جلوگیری می کند.
آیا سوال تخخصی دارید؟