دكتر علي امير احمدي دكتر علي امير احمدي
021 8888 4006
سلام دکتر جان ۴۳روزه عمل کردم چیا میتونم بخورم؟