دكتر علي امير احمدي دكتر علي امير احمدي
021 8888 4006
جراحی لاغری بجز کاهش وزن چه بیماری هایی را درمان می کند؟